Văn Học

So sánh là gì? Có các loại so sánh nào? Có tác dụng như thế nào? Được cấu tạo như thế nào? Trong bài viết sau đây chúng tôi sẽ nói cho bạn biết rõ, hãy cùng ...

Nhân hóa là gì? Nhân hóa có tác dụng như thế nào? Để có thể hiểu rõ hơn hãy xem trong bài viết sau đây chúng tôi sẽ nói cho bạn biết rõ, hãy cùng theo dõi nhé. ...

Từ láy - Từ ghép là gì? Để có thể biết và hiểu rõ hơn về từ láy - từ ghép. Ngay sau đây hãy xem ngay bài viết viết dưới đây để có thể biết nhiều hơn về từ láy ...

Nói giảm, nói tránh là gì? Nói giảm, nói tránh có tác dụng gì? Cách sử dụng như thế nào? Trong bài viết sau đây chúng tôi sẽ nói cho bạn biết rõ, hãy cùng theo ...

Nói quá là gì? Tác dụng của biện pháp nói quá là gì? đây là kiến thức mà chúng ta được học ở lớp 8. Để hiểu rõ hơn về biện pháp nói quá hãy cùng xem bài viết ...

Điệp từ là gì? Điệp từ có những dạng nào, Tác dụng của điệp từ là gì? Hãy cùng chúng tôi theo dõi trong bài viết sau đây để biết rõ hơn nhé. Xem thêm: ...

Thơ Ngũ Ngôn Tứ Tuyệt Đường Luật là gì? Để có thể hiểu rõ hơn về thể thơ Ngũ Ngôn Tứ Tuyệt thì ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới ...

Thơ Đường Luật là gì? Thể thơ Đường Luật có những dạng nào?  Ngay sau đây hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thơ Đường Luật trong bài viết dưới đây. Xem ngay ...

Thơ tự do là gì? Đặc điểm của thơ tự do là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về thơ tự do trong bài viết dưới đây nhất định sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn. Xem ...

Thơ Lục Bát là gì? Cách gieo vần thơ Lục Bát? Ngáy sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về thể thơ lục bát trong bài viết dưới đây của chúng tôi. Xem ngay ...

Chủ ngữ là gì? sau đây chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu và ôn lại kiến thức về chủ ngữ. Trong bài viết sau đây chúng tôi sẽ nêu ra khái niệm của chủ ngữ và ...

Danh từ là gì? danh từ được phân loại như thế nào? Đặc điểm và chức năng của danh từ là gì? Trong bài viết sau đây chúng tôi sẽ nói cho bạn biết rõ, hãy cùng ...