Văn Học

Thành ngữ là gì? Tác dụng của thành ngữ là gì? Thành ngữ sẽ có những loại nào? Hãy cùng theo dõi bài viết sau đây để biết thêm về thành ngữ nhé. Xem ngay: ...

Thuật ngữ là gì? Thuật ngữ sẽ có những tác dụng gì? Cách sử dụng thuật ngữ trong câu như thế nào? Để hiểu hơn về thuật ngữ hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu trong ...

Khởi ngữ là gì? Khởi ngữ sẽ có những tác dụng gì? Làm thế nào để có thể nhận biết được khởi ngữ trong câu? Để hiểu hơn về khởi ngữ hãy cùng chúng tôi đi tìm ...

Từ nhiều nghĩa là gì? Từ nhiều nghĩa sẽ được phân loại như thế nào? Làm thế nào để có thể phân biệt được đâu là từ nhiều nghĩa? Vậy thì hãy xem bài viết sau ...

Tự sự là gì? Cấu trúc và đặc điểm của văn tự sự là gì? Văn tự sự sẽ có những phương thức biểu đạt nào? Hãy cùng theo dõi bài viết sau đây để biết thêm về văn ...

Miêu tả là gì? Đặc điểm của văn miêu ta có gì? Những loại văn miêu ta thường gặp nhất là gì? Để được hiểu hơn hãy cùng chúng tôi theo dõi trong bài viết sau ...

Phó từ là gì? Phó từ có những loại nào? Làm thế nà để có thể phân biệt được đâu là phó từ trong câu? Hãy cùng bài viết sau đây để có thể hiểu rõ hơn về phó từ ...

Trợ từ là gì? Trợ từ được phân loại như thế nào? Trợ từ giữ vai trò như thế nào trong câu? Nhất định bạn đã được làm quen trong chương trình học. Sau đây hãy ...

Thán từ là gì? Vai trò của thán từ trong câu văn như thế nào? Thán từ được phân loại như thế nào? Sau đây hãy cùng đi tìm hiểu và ôn lại kiện thức về thán từ ...

Từ đồng nghĩa là gì? Bạn đang muốn tìm hiểu sâu hơn về từ đồng nghĩa? Bạn muốn biết từ đồng nghĩa được phân loại như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu về từ đồng ...

Từ trái nghĩa là gì? Từ trái nghĩa có những loại nào? Cách sử dụng như thế nào? Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn về từ trái nghĩa, ...

Từ tượng thanh, từ tượng hình là gì? Sẽ có những tác dụng như thế nào? Hãy cùng đi tìm hiểu trong bài viết mà chúng tôi nêu ra sau đây nhé. Xem ngay: ...