Bạc bromua (AgBr) là gì? Tính chất vật lí, tính chất hóa học

Bạc bromua (AgBr) là gì? Bạc bromua sẽ có những tính chất vật lí, tính chất hóa học gì? Ngay sau đây hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về Bạc bromua này nhé.

Xem ngay:

bac-bromua-la-gi

Bạc bromua (AgBr) là gì?

+ Bạc bromua là một hợp chất giữa bạc và brom, có công thức hóa học AgBr không tan trong nước.

+ Công thức cấu tạo: Ag- Br

  • Công thức: AgBr
  • Khối lượng phân tử: 187,77 g/mol
  • Điểm nóng chảy: 432 °C
  • Mật độ: 6,47 g/cm³
  • Điểm sôi: 1.502 °C
  • Độ hòa tan trong nước: 0,140 mg/L (20 ℃)
  • Tích số tan, Ksp: 5,4 × 10−13

Tính chất vật lí & nhận biết

+ Là chất rắn, có màu vàng nhạt, dễ bị phân hủy khi có ánh sáng, không tan trong nước; không tạo nên tinh thể ngậm nước (tinh thể hidrat hóa).

+ Phân hủy ở 700oC; nhiệt độ nóng chảy: 432oC.

+ Nhận biết: Bạc bromua để trong không khí bị phân hủy khi có ánh sáng, chuyển từ màu vàng nhạt sang màu xám của kim loại bạc.

2AgBr → 2Ag + Br2

bac-bromua-la-gi 1

Tính chất hóa học

+ Bị phân hủy dưới ánh sáng:

bac bromua

+ Nó không bị axít mạnh phân hủy, phản ứng với kiềm đặc.

Tác dụng với kiềm đặc

2AgBr + 2NaOH → Ag2O + 2NaBr + H2O

+ Tan hoàn toàn trong các dung dịch NH3; HX, Na2S2O3; NaCN do tạo thành phức chất.

Ví Dụ: Cho AgBr tác dụng với HBr và KBr thu được axit phức H[AgBr2] và các muối không màu như: K[AgBr2]; K2[AgBr3].

Tan ít trong dung dịch NH3

AgBr + 2NH3 ⇄ [Ag(NH3)2]+ + Br-

AgBr + H2O + 2NH3 → HBr + Ag(NH3)2OH

Tan trong dung dịch Na2S2O3 và dung dịch KCN

AgBr + 2Na2S2O3 → Na3[Ag(S2O3)2] + NaBr

AgBr + 2KCN → K[Ag(CN)2] + KBr

– Tan trong HNO3 đặc nóng tạo muối kéo AgNO3.AgBr.

Điều chế

Đốt bạc trong khí Bro ở 150 – 200oC

bac bromua 1

Cho axit HBr hoặc muối Brorua tác dụng với dung dịch AgNO3:

HBr + AgNO3 → AgBr + HNO3

BaBr2 + AgNO3 → AgBr + Ba(NO3)2

Ứng dụng

+ Bạc bromua được sử dụng trong công nghệ tráng phim ảnh.

Mong rằng những chia sẻ về bài viết ” Bạc bromua (AgBr) ” trên sẽ giúp cho bạn một phần nào đó. Xin chân thành cảm ơn bạn khi đã xem hết bài viết này. Để có thể xem thêm nhiều bài viết hơn nữa hãy truy cập vào trang: bluefone.com.vn

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply