Văn Học

Tình thái từ là gì? Sẽ được sử dụng và những trường hợp nào? Chức năng của tình thái từ là gì? Để hiểu rõ hơn về tình thái từ hãy theo dõi ngay bài viết dưới ...

Lượng từ là gì? Số từ là gì? Để hiểu hơn về lượng từ và số từ hãy cùng theo dõi trong bài viết sau đây chúng tôi sẽ nói cho bạn biết rõ, hãy cùng theo dõi nhé. ...

Quan hệ từ là gì? Có những chức năng gì? Sử dụng như thế nào ? Để có thể biết thêm thông tin chi tiết hãy theo dõi bài viết sau đây để biết rõ hơn về quan hệ ...

Chỉ từ là gì? Chỉ từ có những chức năng gì? Sử dụng như thế nào ? Chỉ từ chúng ta đã được tiếp xúc ở cấp 2. Để có thể biết thêm thông tin chi tiết hãy theo dõi ...

Phép lặp là gì? Có những loại phép lặp nào? Để có thể hiểu rõ hơn về phép lặp là gì thì sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về phép lặp trong bài viết sau đây ...

Đại từ là gì? Vai trò của đại từ trong tiếng việt là gì? Đại từ được phân loại như thế nào? Để được hiểu hơn hãy cùng chúng tôi theo dõi trong bài viết sau đây ...

Động từ là gì? Động từ có những tác dụng như thế nào trong tiếng việt? Động từ được phân loại như thế nào? Hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu trong bài viết ...

Hoán dụ là gì? Để có thể hiểu rõ hơn hãy xem trong bài viết sau đây chúng tôi sẽ nói cho bạn biết rõ, hãy cùng theo dõi xem hoán dụ là gì nhé. Xem ngay: ...

Ẩn dụ là gì? Ẩn dụ có tác dụng gì? Cách sử dụng như thế nào? Trong bài viết sau đây chúng tôi sẽ nói cho bạn biết rõ, hãy cùng theo dõi nhé. Xem ngay: ...

Nhân hóa là gì? Nhân hóa có tác dụng như thế nào? Để có thể hiểu rõ hơn hãy xem trong bài viết sau đây chúng tôi sẽ nói cho bạn biết rõ, hãy cùng theo dõi nhé. ...

So sánh là gì? Có các loại so sánh nào? Có tác dụng như thế nào? Được cấu tạo như thế nào? Trong bài viết sau đây chúng tôi sẽ nói cho bạn biết rõ, hãy cùng ...

Từ láy - Từ ghép là gì? Để có thể biết và hiểu rõ hơn về từ láy - từ ghép. Ngay sau đây hãy xem ngay bài viết viết dưới đây để có thể biết nhiều hơn về từ láy ...