Hóa Học

Axetilen ( C2H2 ) là gì ? Tính chất , điều chế và ứng dụng của axetilen là gì ? Hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu kĩ hơn về axetilen trong bào viết sau đấy ...

Etilen ( C2H4) là gì ? Tính chất vật lý, tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng của etilen là gì ? Hãy cúng chúng tôi tìm hiểu nó trong bài viết sau đây nhé ...

Sắt(II) Sunfat ( FeSO4) là gì ? FeSO4 sẽ có những công dụng gì đối với cuộc sống hay không? Ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu về Sắt(II) sunfat ...

Metyl Fomat là gì? Công thức hóa học của Metyl Fomat là gì? Trong bài viết ngay sau đây chúng tôi sẽ mang đến cho bạn câu trả lời, hãy cùng chúng tôi đi tìm ...

Natri bisulfit (NaHSO3) là gì? Tính chất hóa học là gì? Cách điều chế như thế nào để có thể hiểu rõ hơn về Natri bisulfit (NaHSO3) hãy cùng chúng tôi đi tìm ...

Natri hypochlorit (NaClO) là gì? Tính chất hóa học là gì?  Điều chế, ứng dụng của Natri hypochlorit (NaClO) sẽ có những gì? Ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi ...

Benzyl axetat là gì? Công thức hóa học của Benzyl axetat là gì? Benzyl axetat có mùi hương gì? Ngay sau đây hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu trong bài viết dưới ...

Quặng dolomit là gì? Công thức hóa học của quặng dolomit là gì? Để có thể tìm hiểu thêm về quặng dolomit thì sau đây hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu trong bài ...

Brom mononitrat là gì? Tính chất vật lí của Brom mononitrat là gì? Để biết thêm những thông tin về Brom mononitrat thì sau đây hãy cùng xem trong bài viết sau ...

Hydrazin (N2H4) là gì? Tính chất hóa học, tính chất vật lí của hydrazin sẽ có những gì? Ngay sau đây chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về Hydrazin (N2H4) trong bài ...

Methanol là gì? Tính chất hóa học và tính chất vật lí sẽ có những gì? Bạn đang muốn tìm hiểu về methanol. Vậy thì ngay sau đây hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ...

Amoni clorua (NH4Cl) là gì? Tính chất vật lí, tính chất hóa học của Amoni clorua sẽ có những gì? trong bài viết sau đây hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về amoni ...