Tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi Nhâm Tý 1972 Năm Mới Phát Tài

Tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi Nhâm Tý 1972 Năm Mới Phát Tài, Tấn Tài Tấn Lộc. Mọi thông tin sẽ được chúng tôi sẽ giải đáp trong bài viết dưới đây. Hãy cùng tham khảo nhé.

Tham khảo ngay

Xem tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi Nhâm Tý 1972

Những tuổi mà gia chủ Nhâm Tý 1972 nhất định phải TRÁNH

 • Ất Mùi – Sinh năm 1955
 • Canh Tuất – Sinh năm 1970
 • Ất Sửu – Sinh năm 1985
 • Bính Dần – Sinh năm 1986
 • Đinh Mão – Sinh năm 1987
 • Mậu Dần – Sinh năm 1998
 • Canh Thìn – Sinh năm 2000
 • Nhâm Dần – Sinh năm 1962
 • Canh Tý – Sinh năm 1960
 • Mậu Tuất – Sinh năm 1958

Tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi Nhâm Tý 1972 Năm Mới Phát Tài, Tấn Tài Tấn Lộc

Tuổi Nhâm Thìn 1952

 • Nạp âm: Trường Lưu Thủy
 • Mệnh: Thuỷ

+ Tuổi Nhâm Thìn 1952 mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ Nhâm Tý => rất tốt.

+ Nhâm Thìn sinh năm 1952 thuộc mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Thủy năm 2023 => rất tốt.

+ Người tuổi Nhâm Thìn 1952 thiên can là Nhâm nên không sinh, không khắc với can Nhâm của gia chủ tuổi Nhâm Tý => chấp nhận được.

+ Tuổi 1952 Nhâm Thìn thiên can là Nhâm thì không sinh, không khắc với can Quý của năm nay 2023 => chấp nhận được.

+ Sinh năm Nhâm Thìn 1952 có địa chi là Thìn nên Tam hợp với địa chi Tý gia chủ tuổi Nhâm Tý => sẽ rất tốt.

+ Người sinh năm Nhâm Thìn 1952 có địa chi là Thìn nên Lục hại với địa chi Mão của năm nay 2023 => không tốt.

=> Tổng điểm: 8/12 -> Tốt

Tuổi Quý Tỵ 1953

 • Nạp âm: Trường Lưu Thủy
 • Mệnh: Thuỷ

+ Tuổi Quý Tỵ 1953 mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ Nhâm Tý => rất tốt.

+ Quý Tỵ sinh năm 1953 thuộc mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Thủy năm 2023 => rất tốt.

+ Người tuổi Quý Tỵ 1953 thiên can là Quý nên không sinh, không khắc với can Nhâm của gia chủ tuổi Nhâm Tý => chấp nhận được.

+ Tuổi 1953 Quý Tỵ thiên can là Quý thì không sinh, không khắc với can Quý của năm nay 2023 => chấp nhận được.

+ Sinh năm Quý Tỵ 1953 có địa chi là Tỵ nên không sinh, không khắc với địa chi Tý gia chủ tuổi Nhâm Tý => sẽ chấp nhận được.

+ Người sinh năm Quý Tỵ 1953 có địa chi là Tỵ nên không sinh. Không khắc với địa chi Mão của năm nay 2023 => chấp nhận được.

=> Tổng điểm: 8/12 -> Tốt

Tuổi Đinh Mùi 1967

 • Nạp âm: Thiên Hà Thủy
 • Mệnh: Thuỷ

+ Tuổi Đinh Mùi 1967 mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ Nhâm Tý => rất tốt.

+ Đinh Mùi sinh năm 1967 thuộc mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Thủy năm 2023 => rất tốt.

+ Người tuổi Đinh Mùi 1967 thiên can là Đinh nên Tương sinh với can Nhâm của gia chủ tuổi Nhâm Tý => rất tốt.

+ Tuổi 1967 Đinh Mùi thiên can là Đinh thì Tương khắc với can Quý của năm nay 2023 => không tốt.

+ Sinh năm Đinh Mùi 1967 có địa chi là Mùi nên Lục hại với địa chi Tý gia chủ tuổi Nhâm Tý => sẽ không tốt.

+ Người sinh năm Đinh Mùi 1967 có địa chi là Mùi nên Tam hợp với địa chi Mão của năm nay 2023 => rất tốt.

=> Tổng điểm: 8/12 -> Tốt

Tuổi Giáp Dần 1974

 • Nạp âm: Đại Khê Thủy
 • Mệnh: Thuỷ

+ Tuổi Giáp Dần 1974 mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ Nhâm Tý => rất tốt.

+ Giáp Dần sinh năm 1974 thuộc mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Thủy năm 2023 => rất tốt.

+ Người tuổi Giáp Dần 1974 thiên can là Giáp nên không sinh, không khắc với can Nhâm của gia chủ tuổi Nhâm Tý => chấp nhận được.

+ Tuổi 1974 Giáp Dần thiên can là Giáp thì không sinh, không khắc với can Quý của năm nay 2023 => chấp nhận được.

+ Sinh năm Giáp Dần 1974 có địa chi là Dần nên không sinh, không khắc với địa chi Tý gia chủ tuổi Nhâm Tý => sẽ chấp nhận được.

+ Người sinh năm Giáp Dần 1974 có địa chi là Dần nên không sinh, không khắc với địa chi Mão của năm nay 2023 => chấp nhận được.

=> Tổng điểm: 8/12 -> Tốt

Tuổi Nhâm Thìn 2012

 • Nạp âm: Trường Lưu Thủy
 • Mệnh: Thuỷ

+ Tuổi Nhâm Thìn 2012 mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ Nhâm Tý => rất tốt.

+ Nhâm Thìn sinh năm 2012 thuộc mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Thủy năm 2023 => rất tốt.

+ Người tuổi Nhâm Thìn 2012 thiên can là Nhâm nên không sinh, không khắc với can Nhâm của gia chủ tuổi Nhâm Tý => chấp nhận được.

+ Tuổi 2012 Nhâm Thìn thiên can là Nhâm thì không sinh, không khắc với can Quý của năm nay 2023 => chấp nhận được.

+ Sinh năm Nhâm Thìn 2012 có địa chi là Thìn nên Tam hợp với địa chi Tý gia chủ tuổi Nhâm Tý => sẽ rất tốt.

+ Người sinh năm Nhâm Thìn 2012 có địa chi là Thìn nên Lục hại với địa chi Mão của năm nay 2023 => không tốt.

=> Tổng điểm: 8/12 ->  Tốt

Tuổi Quý Tỵ 2013

 • Nạp âm: Trường Lưu Thủy
 • Mệnh: Thuỷ

+ Tuổi Quý Tỵ 2013 mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ Nhâm Tý => rất tốt.

+ Quý Tỵ sinh năm 2013 thuộc mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Thủy năm 2023 => rất tốt.

+ Người tuổi Quý Tỵ 2013 thiên can là Quý nên không sinh, không khắc với can Nhâm của gia chủ tuổi Nhâm Tý => chấp nhận được.

+ Tuổi 2013 Quý Tỵ thiên can là Quý thì không sinh, không khắc với can Quý của năm nay 2023 => chấp nhận được.

+ Sinh năm Quý Tỵ 2013 có địa chi là Tỵ nên không sinh, không khắc với địa chi Tý gia chủ tuổi Nhâm Tý => sẽ chấp nhận được.

+ Người sinh năm Quý Tỵ 2013 có địa chi là Tỵ nên không sinh, không khắc với địa chi Mão của năm nay 2023 => chấp nhận được.

=> Tổng điểm : 8/12 -> Tốt

Tuổi Nhâm Tuất 1982

 • Nạp âm: Đại Hải Thủy
 • Mệnh: Thuỷ

+ Tuổi Nhâm Tuất 1982 mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ Nhâm Tý => rất tốt.

+ Nhâm Tuất sinh năm 1982 thuộc mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Thủy năm 2023 => rất tốt.

+ Người tuổi Nhâm Tuất 1982 thiên can là Nhâm nên không sinh, không khắc với can Nhâm của gia chủ tuổi Nhâm Tý => chấp nhận được.

+ Tuổi 1982 Nhâm Tuất thiên can là Nhâm thì không sinh, không khắc với can Quý của năm nay 2023 => chấp nhận được.

+ Sinh năm Nhâm Tuất 1982 có địa chi là Tuất nên không sinh, không khắc với địa chi Tý gia chủ tuổi Nhâm Tý => sẽ chấp nhận được.

+ Người sinh năm Nhâm Tuất 1982 có địa chi là Tuất nên Lục hợp với địa chi Mão của năm nay 2023 => rất tốt.

=> Tổng điểm: 9/12 -> Tốt

Tuổi Quý Hợi 1983

 • Nạp âm: Đại Hải Thủy
 • Mệnh: Thuỷ

+ Tuổi Quý Hợi 1983 mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ Nhâm Tý => rất tốt.

+ Quý Hợi sinh năm 1983 thuộc mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Thủy năm 2023 => rất tốt.

+ Người tuổi Quý Hợi 1983 thiên can là Quý nên không sinh, không khắc với can Nhâm của gia chủ tuổi Nhâm Tý => chấp nhận được.

+ Tuổi 1983 Quý Hợi thiên can là Quý thì không sinh, không khắc với can Quý của năm nay 2023 => chấp nhận được.

+ Sinh năm Quý Hợi 1983 có địa chi là Hợi nên không sinh, không khắc với địa chi Tý gia chủ tuổi Nhâm Tý => sẽ chấp nhận được.

+ Người sinh năm Quý Hợi 1983 có địa chi là Hợi nên Tam hợp với địa chi Mão của năm nay 2023 => rất tốt.

=> Tổng điểm: 9/12 -> Tốt

Tuổi Đinh Sửu 1997

 • Nạp âm: Giang Hạ Thủy
 • Mệnh: Thuỷ

+ Tuổi Đinh Sửu 1997 mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ Nhâm Tý => rất tốt.

+ Đinh Sửu sinh năm 1997 thuộc mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Thủy năm 2023 => rất tốt.

+ Người tuổi Đinh Sửu 1997 thiên can là Đinh nên Tương sinh với can Nhâm của gia chủ tuổi Nhâm Tý => rất tốt.

+ Tuổi 1997 Đinh Sửu thiên can là Đinh thì Tương khắc với can Quý của năm nay 2023 => không tốt.

+ Sinh năm Đinh Sửu 1997 có địa chi là Sửu nên Lục hợp với địa chi Tý gia chủ tuổi Nhâm Tý => sẽ rất tốt.

+ Người sinh năm Đinh Sửu 1997 có địa chi là Sửu nên không sinh, không khắc với địa chi Mão của năm nay 2023 => chấp nhận được.

=> Tổng điểm: 9/12 -> Tốt

Tuổi Giáp Thân 2004

 • Nạp âm: Tuyền Trung Thủy
 • Mệnh: Thuỷ

+ Tuổi Giáp Thân 2004 mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ Nhâm Tý => rất tốt.

+ Giáp Thân sinh năm 2004 thuộc mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Thủy năm 2023 => rất tốt.

+ Người tuổi Giáp Thân 2004 thiên can là Giáp nên không sinh, không khắc với can Nhâm của gia chủ tuổi Nhâm Tý => chấp nhận được.

+ Tuổi 2004 Giáp Thân thiên can là Giáp thì không sinh, không khắc với can Quý của năm nay 2023 => chấp nhận được.

+ Sinh năm Giáp Thân 2004 có địa chi là Thân nên Tam hợp với địa chi Tý gia chủ tuổi Nhâm Tý => sẽ rất tốt.

+ Người sinh năm Giáp Thân 2004 có địa chi là Thân nên không sinh, không khắc với địa chi Mão của năm nay 2023 => chấp nhận được.

=> Tổng điểm: 9/12 -> Tốt

Hướng xuất hành tốt cho 3 ngày đầu năm mới 2023 tuổi Nhâm Tý 1972

Cụ thể dưới đây là các hướng thích hợp với tuổi gia chủ xuất hành trong ba ngày đầu của tết.

 • Mùng 1 tết nguyên đán (Chủ nhật ngày 22/1): xuất hành hướng Tây Nam.
 • Mùng 2 tết nguyên đán (Thứ Hai ngày 23/1): xuất hành hướng Tây Nam.
 • Mùng 3 tết nguyên đán (Thứ Ba ngày 24/1): xuất hành hướng Tây.

Ngày giờ tốt mở hàng đầu năm 2023 tuổi Nhâm Tý 1972

+ Mùng 1 tết nguyên đán (Chủ nhật ngày 22/1): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+ Mùng 2 tết nguyên đán (Thứ Hai ngày 23/1): Giờ tốt Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+ Mùng 4 tết nguyên đán (Thứ Tư ngày 25/1): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+ Mùng 7 tết nguyên đán (Thứ Bảy ngày 28/1): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+ Mùng 9 tết nguyên đán (Thứ Hai ngày 30/1): Giờ tốt Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

+ Mùng 10 tết nguyên đán (Thứ Ba ngày 31/1): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Xin chân thành cảm ơn bạn khi đã xem hết bài viết này. Để có thể xem thêm nhiều bài viết hơn nữa hãy truy cập vào trang: bluefone.com.vn

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply