Tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi Quý Sửu 1973 May Mắn, Phát Tài

Tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi Quý Sửu 1973 May Mắn, Phát Tài, Phát Lộc. Vậy thì đó sẽ là những năm sinh nào đây ? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu hơn nhé.

Tham khảo

Tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi Quý Sửu 1973

Các tuổi xông đất Đại Kỵ cho gia chủ tuổi Quý Sửu 1973

Dưới đây là 5 tuổi Đại kỵ với gia chủ Quý Sửu 1973. Khi chọn người xông nhà năm Quý Mão thì TUYỆT ĐỐI PHẢI TRÁNH, bao gồm các tuổi:

 • Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006)
 • Đinh Mão (Sinh năm 1987)
 • Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)
 • Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)
 • Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)

Các hướng xuất hành cho 3 ngày đầu xuân 2023 cho tuổi Quý Sửu 1973

+ Ngày mùng 1 tết: Xuất hành hướng Tây Nam.

+ Ngày mùng 2 tết: Xuất hành hướng Tây Nam.

+ Ngày mùng 3 tết: Xuất hành hướng Tây.

Các ngày, giờ đẹp để mở hàng, khai trương đầu năm 2023 cho gia chủ tuổi Quý Sửu 1973

+ Mùng 1 tết với các giờ đẹp như: Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+ Mùng 2 tế với các giờ đẹp như: Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+ Mùng 4 tết với các giờ đẹp như: Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+ Mùng 7 tết với các giờ đẹp như: Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+ Mùng 9 tết với các giờ đẹp như: Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

+ Mùng 10 tết với các giờ đẹp như: Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi Quý Sửu 1973 May Mắn, Phát Tài, Phát Lộc

Tuổi Giáp Dần (Sinh năm 1974)

 • Nạp âm: Đại Khuê Thủy (Nước khe lớn)
 • Mệnh: Thủy

Ngũ hành

+ Tuổi Giáp Dần ngũ hành nạp âm là Đại Khuê Thủy tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Quý Sửu (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Giáp Dần (2 điểm).

Thiên can

+ Can Quý của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Giáp Dần (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (2 điểm).

Địa chi

Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

=> Tổng điểm: 9/12 -> Khá tốt

Tuổi Ất Mão (Sinh năm 1975)

 • Nạp âm: Đại Khuê Thủy (Nước khe lớn)
 • Mệnh: Thủy

Ngũ hành

+ Tuổi Ất Mão ngũ hành nạp âm là Đại Khuê Thủy tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Quý Sửu (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Ất Mão (2 điểm).

Thiên can

+ Can Quý của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Ất Mão (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (2 điểm).

Địa chi

+ Chi Mão của người xông không phạm lục xung. Lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

=> Tổng điểm: 9/12 -> Khá tốt

Tuổi Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)

 • Nạp âm: Tinh Tuyền Thủy (Nước trong suối)
 • Mệnh: Thủy

Ngũ hành

+ Tuổi Giáp Thân ngũ hành nạp âm là Tinh Tuyền Thủy tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Quý Sửu (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (2 điểm).

Thiên can

+ Can Quý của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Giáp Thân (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (2 điểm).

Địa chi

+ Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

=> Tổng điểm: 9/12 -> Khá tốt

Tuổi Ất Tỵ (Sinh năm 1965)

 • Nạp âm: Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to)
 • Mệnh: Hỏa

Ngũ hành

+ Tuổi Ất Tỵ ngũ hành nạp âm là Phú Đăng Hỏa tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Quý Sửu (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Ất Tỵ (0 điểm).

Thiên can

+ Can Quý của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Ất Tỵ (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Hỏa của người xông (2 điểm).

Địa chi

+ Chi Sửu của gia chủ và chi Tỵ của người xông được tam hợp (2 điểm).

+ Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

=> Tổng điểm: 9/12 -> Khá tốt

Tuổi Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005)

 • Nạp âm: Tinh Tuyền Thủy (Nước trong suối)
 • Mệnh: Thủy

Ngũ hành

+ Tuổi Ất Dậu ngũ hành nạp âm là Tinh Tuyền Thủy tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Quý Sửu (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Ất Dậu (2 điểm).

Thiên can

+ Can Quý của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Ất Dậu (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (2 điểm).

Địa chi

+ Chi Sửu của gia chủ và chi Dậu của người xông được tam hợp (2 điểm).

+ Chi Dậu của người xông không phạm lục xung. Lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

=> Tổng điểm: 11/12 -> Rất tốt

Tuổi Quý Hợi (Sinh năm 1983)

 • Nạp âm: Đại Hải Thủy (Nước biển lớn)
 • Mệnh: Thủy

Ngũ hành

+ Tuổi Quý Hợi ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Quý Sửu (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Quý Hợi (2 điểm).

Thiên can

+ Can Quý của gia chủ thuộc hành Mộc bình hòa với hành Thủy của người xông sinh năm Quý Hợi (1 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thủy của người xông (1 điểm).

Địa chi

+ Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).

+ Chi Hợi của người xông không phạm lục xung. Lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

=> Tổng điểm: 9/12 -> Khá tốt

Tuổi Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013)

 • Nạp âm: Trường Lưu Thủy (Nước chảy mạnh)
 • Mệnh: Thủy

Ngũ hành

+ Tuổi Quý Tỵ ngũ hành nạp âm là Trường Lưu Thủy tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Quý Sửu (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ (2 điểm).

Thiên can

+ Can Quý của gia chủ thuộc hành Mộc bình hòa với hành Thủy của người xông sinh năm Quý Tỵ (1 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thủy của người xông (1 điểm).

Địa chi

+ Chi Sửu của gia chủ và chi Tỵ của người xông được tam hợp (2 điểm).

+ Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

=> Tổng điểm: 9/12 -> Khá tốt

Tuổi Ất Hợi (Sinh năm 1935, 1995)

 • Nạp âm: Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi)
 • Mệnh: Hỏa

Ngũ hành

+ Tuổi Ất Hợi ngũ hành nạp âm là Sơn Đầu Hỏa tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Quý Sửu (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Sơn Đầu Hỏa của tuổi Ất Hợi (0 điểm).

Thiên can

+ Can Quý của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Ất Hợi (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Hỏa của người xông (2 điểm).

Địa chi

+ Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).

+ Chi Hợi của người xông không phạm lục xung. Lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

=> Tổng điểm: 9/12 -> Khá tốt

Tuổi Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)

 • Nạp âm: Bạch Lạp Kim (Vàng sáp ong)
 • Mệnh: Kim

Ngũ hành

+ Tuổi Tân Tỵ ngũ hành nạp âm là Bạch Lạp Kim tương khắc với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Quý Sửu (0 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Bạch Lạp Kim của tuổi Tân Tỵ (1 điểm).

Thiên can

+ Can Quý của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Tân Tỵ (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông (2 điểm).

Địa chi

+ Chi Sửu của gia chủ và chi Tỵ của người xông được tam hợp (2 điểm).

+ Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung. Lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

=> Tổng điểm: 8/12 -> Khá tốt

Tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991)

 • Nạp âm: Lộ Bàng Thổ (Đất bên đường)
 • Mệnh: Thổ

Ngũ hành

+ Tuổi Tân Mùi ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương khắc với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Quý Sửu (0 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi (2 điểm).

Thiên can

+ Can Quý của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Mùi (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (2 điểm).

Địa chi

+ Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).

=>Tổng điểm: 8/12 -> Khá tốt

Xin chân thành cảm ơn bạn khi đã xem hết bài viết này. Để có thể xem thêm nhiều bài viết hơn nữa hãy truy cập vào trang: bluefone.com.vn

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply