Tuổi xông đất cho gia chủ Tân Hợi 1971 trong năm 2023 Gặp Nhiều May Mắn

Tuổi xông đất cho gia chủ Tân Hợi 1971 trong năm 2023 Gặp Nhiều May Mắn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong bài viết bên dưới đây nhé,

Tham khảo

Tuổi xông đất cho gia chủ Tân Hợi 1971 trong năm 2023

Các tuổi xông đất Đại Kỵ cho gia chủ tuổi Tân Hợi 1971

 • Canh Thân (Sinh năm 1980)
 • Ất Tỵ (Sinh năm 1965)
 • Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)
 • Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989)
 • Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)

Tuổi xông đất cho gia chủ Tân Hợi 1971 trong năm 2023 Gặp Nhiều May Mắn

Tuổi Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990)

 • Nạp âm: Lộ Bàng Thổ (Đất bên đường)
 • Mệnh: Thổ

Ngũ hành

+ Tuổi Canh Ngọ ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ (2 điểm).

Thiên can

+ Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Ngọ (1 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông (2 điểm).

Địa chi

+ Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ (1 điểm).

=> Tổng điểm: 8/12 ->  Khá tốt

Tuổi Canh Tý (Sinh năm 1960, 2020)

 • Nạp âm: Bích Thượng Thổ (Đất tò vò)
 • Mệnh: Thổ

Ngũ hành

+ Tuổi Canh Tí ngũ hành nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Canh Tý (2 điểm).

Thiên can

+ Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Tí (1 điểm).
+ Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông (2 điểm).

Địa chi

+ Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ (1 điểm).

=> Tổng điểm: 8/12 -> Khá tốt

Tuổi Mậu Thân (Sinh năm 1968)

 • Nạp âm: Đại Dịch Thổ (Đất nền nhà)
 • Mệnh: Thổ

Ngũ hành

+ Tuổi Mậu Thân ngũ hành nạp âm là Đại Dịch Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi (2 điểm).
+ Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Mậu Thân (2 điểm).

Thiên can

+ Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Thân (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (2 điểm).

=> Tổng điểm:8/12 -> Khá tốt

Tuổi Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)

 • Nạp âm: Thành Đầu Thổ (Đất đắp thành)
 • Mệnh: Thổ

Ngũ hành

+ Tuổi Kỷ Mão ngũ hành nạp âm là Thành Đầu Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi (2 điểm).
+ Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Kỷ Mão (2 điểm).

Thiên can

+ Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Kỷ Mão (2 điểm).
+ Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (0 điểm).

Địa chi

+ Chi Hợi của gia chủ và chi Mão của người xông được tam hợp (2 điểm).
+ Chi Mão của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ (1 điểm).

=> Tổng điểm: 9/12 -> Khá tốt

Tuổi Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998)

 • Nạp âm: Thành Đầu Thổ (Đất đắp thành)
 • Mệnh: Thổ

Ngũ hành

+ Tuổi Mậu Dần ngũ hành nạp âm là Thành Đầu Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần (2 điểm).

Thiên can

+ Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Dần (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (2 điểm).

Địa chi

+ Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ (1 điểm).

=> Tổng điểm: 9/12 -> Khá tốt

Tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991)

 • Nạp âm: Lộ Bàng Thổ (Đất bên đường)
 • Mệnh: Thổ

Ngũ hành

+ Tuổi Tân Mùi ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi (2 điểm).

Thiên can

+ Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Mùi (1 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông (2 điểm).

Địa chi

+ Chi Hợi của gia chủ và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).

+ Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).

+ Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ (1 điểm).

=> Tổng điểm:12/12 -> Rất tốt

Tuổi Quý Hợi (Sinh năm 1983)

 • Nạp âm: Đại Hải Thủy (Nước biển lớn)
 • Mệnh: Thủy

Ngũ hành

+ Tuổi Quý Hợi ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Quý Hợi (2 điểm).

Thiên can

+ Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Quý Hợi (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông (1 điểm).

Địa chi

+ Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).

+ Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ (1 điểm).

=> Tổng điểm: 10/12 -> Rất tốt

Tuổi Ất Mão (Sinh năm 1975)

 • Nạp âm: Đại Khuê Thủy (Nước khe lớn)
 • Mệnh: Thủy

Ngũ hành

+ Tuổi Ất Mão ngũ hành nạp âm là Đại Khuê Thủy tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Ất Mão (2 điểm).

Thiên can

+ Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim tương khắc với hành Thủy của người xông sinh năm Ất Mão (0 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thủy của người xông (2 điểm).

Địa chi

+ Chi Hợi của gia chủ và chi Mão của người xông được tam hợp (2 điểm).

+ Chi Mão của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ (1 điểm).

=> Tổng điểm: 9/12 -> Khá tốt

Tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015)

 • Nạp âm: Sa Trung Kim (Vàng trong cát)
 • Mệnh: Kim

Ngũ hành

+ Tuổi Ất Mùi ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi (1 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Ất Mùi (1 điểm).

Thiên can

+ Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim tương khắc với hành Kim của người xông sinh năm Ất Mùi (0 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Kim của người xông (2 điểm).

Địa chi

+ Chi Hợi của gia chủ và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).

+ Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).

+ Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ (1 điểm).

=> Tổng điểm: 9/12 -> Khá tốt

Tuổi Đinh Mùi (Sinh năm 1967)

 • Nạp âm: Thiên Hà Thủy (Nước trên trời)
 • Mệnh: Thủy

Ngũ hành

+ Tuổi Đinh Mùi ngũ hành nạp âm là Thiên Hà Thủy tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi (2 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thiên Hà Thủy của tuổi Đinh Mùi (2 điểm).

Thiên can

+ Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim tương khắc với hành Thủy của người xông sinh năm Đinh Mùi (0 điểm).

+ Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thủy của người xông (0 điểm).

Địa chi

+ Chi Hợi của gia chủ và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).

+ Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).

+ Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ (1 điểm).

=> Tổng điểm: 9/12 -> Khá tốt

Hướng xuất hành tốt đầu năm mới 2023 tuổi Tân Hợi 1971

+ Mùng 1 tết nguyên đán (Chủ nhật ngày 22/1): xuất hành hướng Tây Nam.

+ Mùng 2 tết nguyên đán (Thứ Hai ngày 23/1): xuất hành hướng Tây Nam.

+ Mùng 3 tết nguyên đán (Thứ Ba ngày 24/1): xuất hành hướng Tây.

Ngày giờ tốt mở hàng đầu năm 2023 tuổi Tân Hợi 1971

+ Mùng 1 tết nguyên đán (Chủ nhật ngày 22/1): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+ Mùng 2 tết nguyên đán (Thứ Hai ngày 23/1): Giờ tốt Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+ Mùng 4 tết nguyên đán (Thứ Tư ngày 25/1): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

+ Mùng 7 tết nguyên đán (Thứ Bảy ngày 28/1): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

+ Mùng 9 tết nguyên đán (Thứ Hai ngày 30/1): Giờ tốt Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

+ Mùng 10 tết nguyên đán (Thứ Ba ngày 31/1): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Xin chân thành cảm ơn bạn khi đã xem hết bài viết này. Để có thể xem thêm nhiều bài viết hơn nữa hãy truy cập vào trang: bluefone.com.vn

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply