Etilen ( C2H4 ) là gì ? Cấu tạo,tính chất , điều chế và ứng dụng của etilen là gì ?

Etilen ( C2H4) là gì ? Tính chất vật lý, tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng của etilen là gì ? Hãy cúng chúng tôi tìm hiểu nó trong bài viết sau đây nhé !.

Xem thêm

etilen la gì

Etilen là gì ?

– Etilen là là một trong những chất khí sinh học đầu tiên được con người tìm thấy vào năm 1917. Chúng là loại khí được ứng dụng phổ biến trong đời sống, xuất hiện ngay trong gia đình bạn. Là nguyên liệu để điều chế polietilen, được dùng trong công nghiệp chất dẻo.

– Là một chất khí, một trong các loại hidrocacbon và là một anken (alkene) đơn giản nhất có công thức hóa học là C2H4 hay CH2=CH2.

 • Công thức phân tử : C2H4
 • Phân tử khối : 28 g/mol.

Cấu tạo phân tử

– Trong phân tử của etilen, mỗi nguyên tử cacbon ( C ) liên kết với hai nguyên tử hidro ( H ).Hai hoá trị còn lại để kiên kết hai nguyên tử C lại với nhau, giữa chúng có hai liên kết được gọi là liên kết đôi.

– Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền. Chúng dễ bị đứt ra trong các phản ứng hoá học.

– Công thức cấu tạo của etilen :

cong thuc cau tao cua etilen

Tính chất vật lý

– Là chất khí, không màu không mùi, ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí ( d = 28/29 ).

Tính chất hoá học

 Etilen tác dụng với oxi ( phản ứng cháy )

– Khi etilen cháy hoàn toàn tạo ra CO2 cùng H2O và phản ứng tỏa nhiều nhiệt.

  C2H4 + 3O2( k ) → 2CO2 + 2H2O

 Phản ứng cộng của etilen

– Etien tác dụng với dun dịch brom

 Phương trình hoá học : 

CH2= CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

 • Etilen làm mất màu dung dịch brom.
 • Liên kết kém bền trong liên kết đôi bị đứt ra và mỗi phân tử etilen đã kết hợp thêm một phân tử brom. Phản ứng trên được gọi là phản ứng cộng.
 • Ngoài brom, trong những điều kiện thích hợp, etilen còn có phản ứng cộng với một số chất khác, như hidro, clo. Nhìn chung, các chất có liên kết đôi (tương tự etilen) dễ tham gia phản ứng cộng.

– Phản ứng với clo

Phương trình hoá học :

CH2 = CH2 + Cl2 → CH2=CH2Cl – HCl

– Phản ứng với hidro

Phương trình hoá học : 

C2H4 +H2 -> C2H6

– Phản ứng với axit

Phương trình phản ứng :

CH2= CH2 + HCl (khí) → CH3CH2Cl

C2H4 + HBr  -> C2H5Br

– Phản ứng với nước

Phương trình hoá học :

C2H4 + H2O → C2H5OH

Phản ứng trùng hợp

Trong điều kiện thích hợp (nhiệt độ, áp suất, xúc tác), liên kết kém bền trong phân tử etilen bị đứt ra, dẫn đến hiện tượng các phân tử etilen kết hợp lại với nhau tạo thành phân tử có kích thước và khối lượng rất lớn, gọi là polietilen (viết tắt là PE).
 CH2 = CH2 + CH2 = CH2 +… → … – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – …

Điều chế etilen

Điều chế Etilen trong phòng thí nghiệm

– Trong phòng thí nghiệm, etilen được điều chế bằng cách đun etanol với axit sunfuric đậm đặc theo sơ đồ:

CH3CH2OH → CH2=CH2 + H2O (H2SO4, nhiệt độ)

Điều chế Etilen trong công nghiệp

– Trong công nghiệp, etilen được điều chế bằng phản ứng tách hiđro từ ankan tương ứng hoặc bằng phản ứng craking.

Ứng dụng của etilen

ung dụng cua etilen

Trong công nghiệp

 • Là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp tổng hợp polime cùng các chất hữu cơ khác
 • Dùng etilen thu được các polime để chế tạo ra màng mỏng dùng trong nhiều mục đích khác nhau. Chuyển hóa etilem thành những monome khác để tổng hợp ra hàng loạt các polime đáp ứng như cầu đa dạng của đời sống và kỹ thuật.
 • Từ etilem có thể tổng hợp ra nhiều hóa chất hữu cơ thiết yếu khác như etanol, etilen oxit, etylen glicol,…
 • Ứng dụng trong các lĩnh vực: sản xuất bao bì, vận chuyển, ngành điện tử, diệt may, chết tạo ra chất phủ và chất kết dính, là nguyên liệu trong vật liệu xây dựng, ứng dụng trong ngành hóa dầu và dẫn xuất.
 • Sử dụng cho ngành hóa dầu, dẫn xuất.

Trong nông nghiệp

 • Etilen làm tăng sự sinh trưởng của các tế bào thực vật.
 • Dùng trong kích thích sự nảy mầm và sinh trưởng của các loại cây trồng, cây cối.
 • Giúp tăng năng suất cây trồng, phục vụ cho các ngành nông nghiệp trồng trọt, canh tác

Trong sinh học

 • Etilen cùng quá trình chín của trái cây: Dưới tác động của etilen, trái cây chín nhanh hơn. Để làm chậm quá trình chín của quả, người ta sẽ hạn chế sự tổng hợp C2H4 bằng cách rút dần khí này theo độ chín của quả hoặc hạ thấp nhiệt độ cùng giảm độ thoáng.
 • Etilen cùng hiện tượng rơi rụng: Hiện tượng rụng của các bộ phận cây (hoa, quả, cành, lá) được bắt đầu từ sự gãy cuống. Sự gãy cuống phụ thuộc vào tương quan của etilen và auxin. C2H4 kích thích còn auxin lại ức chế lại sự rơi rụng.
 • Etilen và sự ứng động: Etilen cùng auxin cũng gây hiện tượng vận động cảm ứng ở thực vật, trong đó auxin tác động gián tiếp thông qua cảm ứng sự tổng hợp etilen.
 • Etilen và sự nảy mầm, chối của một số loài cây: Etilen làm tăng tốc độ nảy mầm của một số loài cây. Đôi khi, C2H4 được dùng để thúc đẩy sự nảy mầm của khoai tây và các loại căn hành.
 • Etilen và sự cảm ứng ra hoa: Etilen là thành phần cơ bản trong khối gia tăng quá trình trổ hoa. Nó được ứng dụng để ức chế trổ hoa trong một vài trường hợp, tuy nhiên nó có ảnh hưởng đến sự kích thích trong cây dứa, xoài và vải. Đối với những cây đơn tính, C2H4 có khả năng thay đổi giới tính của hoa đang phát triển…

Mong rằng những chia sẽ về ” Etilen ( C2H4 ) là gì ? ” sẽ giúp cho bạn một phần nào đó trong việc học tập của mình. Xin chân thành cảm ơn bạn khi đã xem hết bài viết này. Để có thể xem thêm nhiều bài viết hơn nữa hãy truy cập vào trang: bluefone.com.vn

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply