Cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat – Kiến thức cần nhớ

Cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat bạn cần phải hiểu rõ và nắm chắc kiến thức mới có thể áp dụng vào làm bài tập.

– Để hiểu hơn về cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat hãy cùng theo dõi bài viết sau đây để có thể hiểu rõ hơn về bài học này nhé.

Tham khảo thêm:

Cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat

cau-tao-va-tinh-chat-cua-cacbohidrat

Cấu tạo

Glucozơ và fructozơ (C6H12O6)

=> Glucozơ

– Là monosaccarit

– Cấu tạo bởi

  • 1 nhóm cacbonyl ở C1 (là anđehit)
  • 5 nhóm –OH ở năm nguyên tử cacbon còn lại

CH2OH[CHOH]4CHO (là poliancol)

+ Glucozơ có đầy đủ các tính chất của rượu đa chức và anđehit đơn chức.

=> Fructozơ

– Là đồng phân của glucozơ

– Cấu tạo bởi:

  • 1 nhóm cacbonyl ở vị trí C2 (là xeton)
  • 5 nhóm –OH ở năm nguyên tử cacbon còn lại

CH2OH[CHOH]3COCH2OH (là poliancol)

– Trong môi trường bazơ, fructozơ có sự chuyển hoá thành Glucozơ

Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat

Saccarozơ

– Phân tử không có nhóm CHO, có chức poloancol: (C6H11O5)2O.

Tinh bột

– Là polisaccarit

– Cấu tạo bởi các mắt xích α-glucozơ liên kết với nhau thành mạch xoắn lò xo, phân tử không có nhóm CHO và các nhóm OH bị che lấp đi.

Xenlulozơ

  • Không là đồng phân của tinh bột
  • Cấu tạo bởi các mắt xích β-glucozơ liên kết với nhau thành mạch kéo dài
  • Phân tử không có nhóm CHO và mỗi mắt xích còn 3 nhóm OH tự do

Tính chất hóa học

– Glucozơ có phản ứng của chức CHO:

C5H11O5CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C5H11O5COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3.

– Fructozơ cũng có phản ứng tráng bạc trong môi trường kiềm.

– Glucozơ, fructozơ, saccarozơ và xenlulozơ có phản ứng của chức poliancol:

  • Glucozơ, fructozơ, saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.
  • Xenlulozơ tác dụng với axit nitric đậm đặc cho xenluloz ơ trinitrat:

[(C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3(đặc) cacbohidrat [(C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

– Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ có phản ứng thủy phân nhờ xúc tác axit hay enzim thích hợp.

– Glucozơ có phản ứng lên men rượu.

Mong rằng những chia sẻ về bài viết ” Cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat ” trên sẽ giúp cho bạn một phần nào đó. Xin chân thành cảm ơn bạn khi đã xem hết bài viết này. Để có thể xem thêm nhiều bài viết hơn nữa hãy truy cập vào trang: bluefone.com.vn

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply