Đại cương về Polime – Tính chất vật lí, Tính chất hóa học, Ứng dụng

Đại cương về Polime bạn có muốn tìm hiểu về kiến thức này hay không? Vậy thì ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về Đại cương về Polime này trong bài viết sau đây nhé.

Xem thêm:

dai-cuong-ve-polime

Đại cương về Polime

Khái niệm

– Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.

VD: Polietilen (–CH2 – CH2–)n do các mắt xích –CH2–CH2– liên kết với nhau.

=> n được gọi là hệ số polime hóa hay độ polime hóa.

– Các phân tử được tạo nên từng mắt xích cho polime gọi là monome (trong ví dụ, monome là CH2=CH2)

Phân loại

  • Theo nguồn gốc: polime thiên nhiên, polime nhân tạo (bán tổng hợp), polime tổng hợp
  • Theo cách tổng hợp: Polime trùng hợp, polime trùng ngưng
  • Theo cấu trúc: polime có mạch không phân nhánh và polime có mạch phân nhánh

Đặc điểm cấu trúc

– Các mắt xích của polime có thể nối với nhau thành mạch không nhánh như amilozơ…, mạch phân nhánh như amilopectin, glicogen,… và mạch mạng không gian như cao su lưu hóa, nhựa bakelit.

– Nếu các mắt xích nối với nhau theo trật tự nhất định (chẳng hạn đầu nối với đuôi thì polime có cấu tạo điều hòa, còn nếu các mắt xích nối với nhau không theo trật tự nhất định (chẳng hạn đầu nối với đầu) thì polime có cấu tạo không điều hòa.

Tính chất vật lí

  • Hầu hết các polime là chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định
  • Đa số polime không tan trong các dung môi thông thường, một số tan được trong dung môi thích hợp

Các polime khác nhau có đặc tính khác nhau :

  • Tính dẻo : polietilen, polipropilen,…
  • Tính đàn hồi : cao su
  • Dai, kéo thành sợi : nilon-6, nilon-6,6,…
  • Cách điện, cách nhiệt (polietilen, poli(vinyl clorua),…)
  • Tính bán dẫn : poliaxetilen,…

Tính chất hóa học

Phản ứng phân cách mạch polime

– Polime có nhóm chức trong mạch dễ bị thủy phân. VD: tinh bột, xenlulozo,…

– Polime trung hợp bị nhiệt phân ở nhiệt độ thích hợp thành các đoạn ngăn, cuối cùng thành các monome ban đầu. Phản ứng này được gọi là phản ứng giải trùng hợp ( đepolime hóa).

dai cuong polime

– Một số polime bị oxi hóa cắt mạch.

Phản ứng giữ nguyên mạch polime

– Polime có liên kết đôi trong mạch hoặc nhóm chức ngoại mạch có thể tham gia phản ứng đặc trung của liên kết đôi và nhóm chức đó.

dai cuong polime 5

Phản ứng tăng mạch polime

– Khi có điều kiện thích hợp, các mạch polime có thể nối với nhau thành mạch dài hơn hoặc mạng lưới. Phản ứng này được gọi là phản ứng khâu mạch polime.

dai cuong polime 2

Phương pháp điều chế

Phản ứng trùng hợp

– Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử lớn (polime).

– Điều kiện phản ứng: phân tử có liên kết bội hoặc vòng kém bền.

Ví dụ:

dai cuong polime 3

Phản ứng trùng ngưng

– Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ thành phân tử lớn đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (H2O)

– Điều kiện phản ứng: trong phân tử có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng.

Ví dụ:

dai cuong polime 4

Ứng dụng

– Polime có nhiều ứng dụng để làm các loại vật liệu polime phục vụ cho sản xuất và đời sống: chất dẻo, tơ, cao su, keo dán,…

Mong rằng những chia sẻ về bài viết ” Đại cương về Polime ” trên sẽ giúp cho bạn một phần nào đó. Xin chân thành cảm ơn bạn khi đã xem hết bài viết này. Để có thể xem thêm nhiều bài viết hơn nữa hãy truy cập vào trang: bluefone.com.vn

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply