User Posts: admin.ta

Natri hiđrocacbonat (NaHCO3) là gì? Để có thể hiểu rõ hơn về Natri hiđrocacbonat (NaHCO3) thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về NaHCO3 này sẽ ...

Natri hydroxide (NaOH) là gì? Tính chất vật lí, tính chất hóa học của Natri hydroxide (NaOH) sẽ có những gì? Được ứng dụng vào những điều gì? Hãy cùng nhau đi ...

Sóng vô tuyến là gì? Để có thể hiểu rõ về sóng vô tuyến thì ngay sau đây hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu xem sóng vô tuyến sẽ có những gì nhé. Xem thêm: ...

Chlorine dioxide (Clo2) là gì? Clo2 sẽ có tác dụng gì? Vậy thì ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu về chất lưu huỳnh này xem sẽ có những gì nhé. ...

Lưu huỳnh dioxit (SO2) là gì? Để có thể hiểu rõ hơn về hợp chất này thì ngay sau đây bạn hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu về lưu huỳnh dioxit (SO2) này một ...

Axit Cacbonic (H2CO3) là gì? Bạn có muốn tìm hiểu về chất này hay không? Trong bài viết sau đây chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những kiến thức quan trọng về ...

Lưu huỳnh là gì? Sẽ có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? có tác dụng gì? Vậy thì ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu về chất lưu huỳnh ...

Nitrat (NO3) là gì? bạn cần phải hiểu rõ và nắm chắc kiến thức mới có thể áp dụng vào làm bài tập. – Để hiểu hơn về cấu tạo và tính chất của Nitrat (NO3) ...

Axit Nitric – HNO3 là gì? HNO3 là một chất hóa học cực độc, HNO3 sẽ có những tính chất vật lí, hóa học nào, có tác dung gì? Hiện tại vẫn còn rất nhiều ẩn số về ...

Axit sunfuric (H2SO4) là gì? Để hiểu hơn về Axit sunfuric (H2SO4) và có thể áp dụng một cách triệt để nhất hãy theo dõi nội dung ngay sau đây để biết thêm ...

Browsing All Comments By: admin.ta