User Posts: admin.ta

Giao thoa sóng là gì? Để biết về giao thoa sóng và có thể áp dụng một cách triệt để nhất hãy theo dõi nội dung ngay sau đây để biết thêm thông tin chi tiết ...

Sóng cơ và sự truyền sóng cơ là gì? Bạn cần phải hiểu rõ và nắm chắc kiến thức mới có thể áp dụng vào làm bài tập. – Để hiểu hơn về sóng cơ và sự truyền ...

Đại cương về Polime bạn có muốn tìm hiểu về kiến thức này hay không? Vậy thì ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về đại cương về Polime này trong bài ...

Peptit và Protein đây là kiến thức rất quan trọng trong chương trình hóa học 12. Bạn cần phải hiểu rõ và nắm chắc kiến thức mới có thể áp dụng vào làm bài tập. ...

Con lắc đơn là gì? Đây là một trong những bài đầu tiên trong chương trình vật lý 12. Vì vậy bạn cần phải nắm rõ kiến thức của phần này. - Ngay sau đây hãy ...

Con lắc lò xo là gì? để biết về con lắc lò xo và có thể áp dụng một cách triệt để nhất hãy theo dõi nội dung ngay sau đây để biết thêm thông tin chi tiết nhé. ...

Lipit là gì? Tính chất vật lí, tính chất hóa học của lipit sẽ có những gì? Bạn có muốn tìm hiểu về nó hay không? Vậy thì ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi ...

Este là gì? Khái niệm, tính chất vật lí, tính chất hóa học là gì? Đây là bài mở đầu của của môn hóa học lớp 12. Vậy Este sẽ có những gì? Hãy cùng đi tìm hiểu ...

Dao động điều hòa đây là bài vật lí mở đầu của trương trình lớp 12. Vậy trong giao động điều hòa sẽ có những gì? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về dao động ...

Kính thiên văn đây là bài học trong môn vật lý lớp 11. Bạn muốn tìm hiểu về kính thiên văn, vậy thì sau đây hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về bài học của kính ...

Browsing All Comments By: admin.ta