User Posts: admin.ta

Nghĩa của từ là gì? Cách giải nghĩa của từ như thế nào? Ở chương trình học chắc hẳn là bạn cũng đã làm quen với nghĩa của từ là gì? Vậy thì ngay sau đây hãy ...

Giới từ là gì? Chức năng của giới từ trong tiếng việt là gì? Để có thể hiểu rõ hơn về giới từ ngay sau đây chúng ta hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về giới từ ...

Natri bisulfit (NaHSO3) là gì? Tính chất hóa học là gì? Cách điều chế như thế nào để có thể hiểu rõ hơn về Natri bisulfit (NaHSO3) hãy cùng chúng tôi đi tìm ...

Natri hypochlorit (NaClO) là gì? Tính chất hóa học là gì?  Điều chế, ứng dụng của Natri hypochlorit (NaClO) sẽ có những gì? Ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi ...

Động năng là gì? Công thức tính động năng là gì? Độ biến thiên của động năng sẽ có những gì? Ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu về động năng trong ...

Chơi chữ là gì? Khái niệm - Phân loại và cách nhận biết chơi chữ sẽ có những gì? Ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu về nghệ thuật chơi chữ ngay ...

Phép liệt kê là gì? Liệt kê có những tác dụng gì? Phân loại liệt kê. Để có thể hiểu hơn về phép liệt kê hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu cùng chúng tôi trong bài ...

Định luật Ôm là gì? Công thức tính định luật Ôm toàn mạch là gì? Ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về định luật Ôm trong bài viết ngay sau đây ...

Lực đẩy Ác-si-mét là gì? Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét là gì? Để có thể hiểu về lực đẩy Ác-si-mét là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về lực đẩy Ác-si-mét ...

Quán tính là gì? Lực quán tính là gì? Công thức tính lực quán tính có gì? Ngay sau đây chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về quán tính trong bài viết dưới đây nhé. ...

Browsing All Comments By: admin.ta