Tham số là gì? Tham số trong toán học, Những kiến thức cần nhớ

Tham số là gì? Để có thể hiểu hơn về tham số, sau đây bạn hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu về tham số trong bài viết sau đây. Hãy cùng theo dõi nhé.

Xem ngay:

tham-so

Tham số là gì?

– Tham số (parameter) là phần hằng số hay giá trị không đổi trong một phương trình, có tá dụng cụ thể hóa mối quan hệ chính xác giữa các biến số.

Ví dụ: Trong phương trình tiêu dùng: C = C* + cY, trong đó C* và c là các tham số tham gia quyết định mối liên hệ giữa biến độc lập C và biến phụ thuộc Y. Phương trình chỉ được xác định khi chúng ta biết hết các tham số của nó

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tham số trong toán học

– Trong toán học, sự khác nhau giữa một tham số (parameter) và một đối số (argument) của một hàm là: tham số là các ký hiệu thuộc phần định nghĩa của hàm, trong khi các đối số là các ký hiệu được cung cấp cho hàm khi nó được dùng.

Tham số trong xác suất

– Trong lý thuyết xác suất, người ta có thể nói rằng phân bố của một biến ngẫu nhiên thuộc về một họ các phân bố xác suất. Các phân bố thuộc họ đó phân biệt lẫn nhau bởi các giá trị của một số hữu hạn các tham số.

Ví dụ: Người ta nói về “một phân bố Poisson với giá trị trung bình λ”, hay “một phân bố chuẩn với trung bình μ và phương sai σ2”. Có thể dùng chuỗi mô men (trung bình, bình phương trung bình,…) hoặc các nửa bất biến (cumulant) (trung bình, phương sai,…) làm các tham số cho một phân bố xác suất.

Tham số trong thống kê

– Trong thống kê, các khái niệm khung trong lý thuyết xác suất vẫn được tôn trọng. Tuy nhiên, sự lưu ý giờ chuyển tới phép ước lượng các tham số của một phân bố dựa trên dữ liệu quan sát được hay dựa trên các giả thiết thử nghiệm trên dữ liệu này.

– Trong phép ước lượng cổ điển, các tham số này được xem là “cố định nhưng chưa xác định”; ngược lại, trong phép Ước lượng Bayes chúng là các biến ngẫu nhiên với các phép phân bố riêng của chúng.

– Hoàn toàn có thể đưa ra các kết luật thống kê mà không có các giả thiết về một họ tham số đặc trưng của các phép phân bố xác suất. Trường hợp đó gọi là thống kê phi tham số; ngược với thống kê có tham số đã được mô tả trong phần trước.

– Spearman là một phép thử phi tham số mà nó được tính dựa trên bậc (order) của dữ liệu bất chấp các giá trị hiện thời của chúng, trong đó, Pearson là một tham số thử được tính trực tiếp trên các dữ liệu và có thể dùng để suy ra một quan hệ toán hoc.

tham-so 1

Tham số trong khoa học máy tính

– Khi các thuật ngữ “tham số hình thức” và “tham số thực” được sử dụng, chúng tương ứng với các định nghĩa dùng trong khoa học máy tính. Trong định nghĩa của một hàm,

Ví dụ:  F(X) = X + 2

  • x là một tham số hình thức. Khi hàm được dùng

Ví dụ:  Y = F(3) + 5

Tham số trong logic

– Trong logic, các tham số truyền cho (hay tác động lên) một “vị từ mở” (tiếng Anh: open predicate) được gọi là “tham số” bởi một số tác giả (ví dụ, Prawitz, “Suy diễn tự nhiên”; Paulson, “Thiết kế bộ chứng minh định lý”). Các tham số được định nghĩa bên trong một vị từ gọi là “biến”.

Tham số trong kĩ thuật

– Trong kĩ thuật (đặc biệt trong thu thập dữ liệu) thuật ngữ “tham số” thỉnh thoảng để chỉ một vật được đo riêng lẻ.

– Ví dụ máy thu thập dữ liệu (flight data recorder) của một chuyến bay có thể thu thập 88 loại dữ liệu khác nhau, mỗi loại được gọi là “tham số”.

– Cách dùng của từ này không đồng đều, có nhiều khi thật ngữ channel chỉ đến một cá nhân của các tham số này, với từ “tham số” chỉ đến các thông tin về cách dàn dựng cho ‘channel’ đó.

– Mong rằng những chia sẽ trên sẽ giúp cho bạn một phần nào đó trong việc học tập của mình. Xin chân thành cảm ơn bạn khi đã xem hết bài viết này. Để có thể xem thêm nhiều bài viết hơn nữa hãy truy cập vào trang: bluefone.com.vn

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply