Supephotphat đơn là gì? Công thức hóa học của Supephotphat đơn

Supephotphat đơn là gì? Công thức hóa học của Supephotphat đơn? Để có thể hiểu hơn về Supephotphat đơn thì hãy xem ngay bài viết dưới đây.

Xem ngay:

supephotphat-don 1

Supephotphat đơn là gì?

+ Supephotphat, thông thường gọi là supe lân, dạng bột màu xám trắng hoặc sẫm, với thành phần chính là loại muối tan được đó là Ca(H2PO4)2. Ngoài ra còn có thành phần phụ là thạch cao Thanh Liêm ,…

+ Supephotphat đơn hoặc SSP là một loại phân khoáng có chứa một tỷ lệ phốt pho tương đối thấp.

Supephotphat đơn có công thức là gì ?

+ Supephotphat đơn là hỗn hợp của Ca(H2PO4)2 và thạch cao – CaSO4 có Công thức là

Ca(H2PO4)2.2CaSO4

supephotphat-don 1

Điều chế Supephotphat đơn

+ Chứa 14 – 20% P2O5, được sản xuất bằng cách cho bột quặng photphorit hoặc apatit tác dụng với axit sunfuric đặc.

+ Danh từ ” đơn ” ở đây là quá trình điều chế chỉ gồm 1 giai đoạn:

Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → 2CaSO4 + Ca(H2PO4)2

+ Gồm 2 muối Ca(H2PO4)2 và CaSO4. Cây trồng chỉ đồng hóa được muối dễ tan Ca(H2PO4)2; còn CaSO4 không tan trong nước làm rắn đất.

Ưu điểm của Supephotphat đơn

+ Supephotphat đơn có ưu điểm là quá trình sản xuất nhanh, rẻ do ít tốn hóa chất.

Nhược điểm của Supephotphat đơn

+ Supephotphat đơn có nhược điểm là làm rắn đất trồng.

Bài tập

Thành phần của supephotphat đơn gồm

  • A.Ca3(PO4)2.
  • B.Ca(H2PO4)2.
  • C.CaHPO4.
  • D.Ca(H2PO4)2 và CaSO4

Đáp án: D

Mong rằng những chia sẻ về bài viết ” Supephotphat đơn ” trên sẽ giúp cho bạn một phần nào đó. Xin chân thành cảm ơn bạn khi đã xem hết bài viết này. Để có thể xem thêm nhiều bài viết hơn nữa hãy truy cập vào trang: bluefone.com.vn

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply