Natri aluminat (NaAlO₂) là gì? Tính chất vật lí, tính chất hóa học

Natri aluminat (NaAlO₂) là gì? Sẽ có những tính chất gì? Công dụng ra sao? Ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu về Natri aluminat (NaAlO₂) này với những nội dung sau.

Xem thêm:

natri-aluminat-naalo₂

Natri aluminat (NaAlO2) là gì?

  • Natri Aluminat là một hóa chất vô cơ thương mại, có công thức phân tử là NaAlO2 hoặc Na[Al(OH)4]. NaAlO2 nguyên chất dạng khan là chất rắn kết tinh màu trắng.
  • Ngoài ra chất này còn có các tên gọi khác như: Natri aluminium oxide, Natri metaaluminate, Aluminate, sodium
  • Hóa chất này có thể tìm thấy ở dạng dung dịch hay dạng rắn. Một số hợp chất liên quan khác, đôi khi cũng được gọi là Natri aluminat được điều chế bằng phản ứng của Na2O và Al2O3 là Na5AlO4 có chứa các anion AlO45− riêng biệt, Na7Al3O8 và Na17Al5O16 có chứa các anion trùng hợp phức tạp.

Tính chất vật lí của NaAlO2

Một số tính chất vật lý điển hình của hợp chất này được thể hiện như sau:

  • Tồn tại ở dạng chất rắn
  • Màu trắng
  • Không mùi
  • Tan tốt trong nước cho dung dịch không màu.

Dấu hiệu nhận biết

– Để nhận biết hợp chất này, chúng ta sẽ sục CO2 và dung dịch. Sau phản ứng sẽ có kết tủa keo trắng

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

Phương trình hóa học như sau:

2H2O + NaAlO2 + CO2 → Al(OH)3↓ + NaHCO3

Tính chất hóa học NaAlO2

– Hợp chất này tác dụng với axit và tạo kết tủa:

2H2O + NaAlO2 + CO2 → Al(OH)3↓ + NaHCO3

H2O + HCl + NaAlO2 → Al(OH)3↓ + NaCl

Điều chế NaAlO2

– Điều chế bằng cách cho nhôm phản ứng với dung dịch NaOH.

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Ứng dụng của NaAlO2 trong thực tế

Trong xử lý nước bể bơi

– Trong xử lý nước bể bơi, hợp chất này được dùng với mục đích làm mềm nước, nhằm cải thiện tình trạng đóng cặn khi nguồn nước cấp cho bể bơi là nước cứng. Ngoài ra hợp chất này cũng được dùng để loại bỏ silica và các hợp chất phosphat hoà tan.

Trong xây dựng

– Trong xây dựng, hóa chất này được dùng với mục đích hóa rắn bê tông, nhất là khi phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ thấp

Trong sản xuất, công nghiệp

– NaAlO2 được dùng trong công nghiệp sản xuất gạch chịu lửa, sản xuất alumina, là chất trung gian trong sản xuất các zeolit.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply