[ Vật lý 11] Lực Lo- Ren-Xơ là gì? Định nghĩa lực Lo-Ren-Xơ

Lực Lo- Ren-Xơ là gì? Sau đây bạn hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu về kiến thức lực Lo- Ren-Xơ này trong bài viết sau đây của chúng tôi nhé.

Xem ngay:

Lực Lo- Ren-Xơ là gì?

luc-lo-ren-xo

Định nghĩa lực Lo-Ren-Xơ

– Ta biết rằng dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các Êlectron. Khi dây dẫn có dòng điện được đặt trong một từ trường, người ta giải thích lực từ tác dụng lên dây dẫn chính là tổng hợp các lực do từ trường tác dụng lên các Êlectron chuyển động tạo thành dòng điện.

– Một cách tổng quát: Mọi hạt điện tích chuyển động trong một từ trường, đều chịu tác dụng của lực từ. Lực từ này được gọi là lực Lo-ren-xơ (Lorentz). Có thể làm những thí nghiệm chứng minh hiện tượng này.

Xác định lực Lo-Ren-Xơ

luc lo ren xo

luc lo ren xo 2

luc lo ren xo 1

luc lo ren xo 3

Đặc điểm của Lực Lo-Ren-Xơ

– Một hạt mang điện tích q0, khối lượng m chuyển động với vận tốc v trong từ trường B và hợp với B góc α. hạt điện tích chịu tác dụng lực Lo-Ren-Xơ có đặc điểm :

  • Điểm đặt : hạt mang điện
  • Phương vuông góc với v và B, chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái.
  • Độ lớn : F = q0vBsinα

Quy tắc bàn tay trái :

– Để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, chiều cổ tay đến ngón giữa là chiều của v khi q0 > 0 và ngược chiều v khi q0 < 0.Lúc , chiều của lực Lo-ren-xơ là chiều ngón tay cái chõa ra.

Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều

Chú ý quan trọng

– Khi hạt điện tích q0 khối lượng m bay vào trong từ trường với vận tốc mà chỉ chịu tác dụng của lực Lo-ren-xơ luôn luôn vuông góc với  không sinh công, động năng của hạt được bảo toàn tức là độ lớn vận tốc của hạt không đổi, chuyển động của hạt là chuyển động đều.

Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều

 

– Chuyển động của hạt điện tích là chuyển động phẳng trong mặt phẳng vuông gốc với từ trường.

luc lo ren xo 5

– Trong mặt phẳng, lực Lo-ren-xơlo ren xo luôn vuông góc với vận tốc lo ren xo 1 nên đóng vai trò như lực hướng tâm:

luc lo ren xo 6

– Quỹ đạo của một hạt điện tích trong một từ trường đều, với điều kiện vận tốc ban đầu vuông góc với từ trường, là một đường tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với từ trường, có bán kính cho bởi công thức sau:

luc lo ren xo 7

Mong rằng những chia sẽ trên sẽ giúp cho bạn một phần nào đó trong việc học tập của mình. Xin chân thành cảm ơn bạn khi đã xem hết bài viết này.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply