Luận điểm là gì? Cách xác định luận điểm, Vai trò của luận điểm là gì?

Luận điểm là gì? Cách xác định luận, Vai trò của luận điểm là gì? Vậy thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về luận điểm trong bài viết sau đây nhé.

Xem ngay

Luận điểm là gì?

– Luận điểm có thể hiểu đó là các tư tưởng, lập luận chính của các văn bản nghị luận hoặc vấn đề nghị luận đang được đề cập.

– Một bài văn nghị luận nhất thiết phải có luận điểm, luận điểm sẽ giúp cho tác giả đạt được mục đích nghị luận.

– Khi trình bày luận điểm cần phải chính xác, rõ ràng, có tính định hướng giúp người đọc/người nghe hiểu rõ vấn đề đang được đề cập.

Ví dụ: “Việc đọc sách đem lại rất nhiều lợi ích đối với con người”.

Đây là luận điểm chính, bao quát được toàn bộ nội dung chính và nhấn mạnh được chủ đề cần nói đến.

Luận điểm phụ là gì?

– Luận điểm phụ là các vấn đề đặt ra nhằm làm rõ luận điểm chính. Luận điểm phụ được coi là những ý cụ thể lí giải, thuyết minh, chứng minh cho vấn đề khái quát của luận điểm chính. Các luận điểm phụ thường liên kết chặt chẽ với nhau để chứng minh, làm sáng tỏ luận điểm chính của toàn bài.

Ví dụ: Sách giúp con người nhận thức thế giới, sách giúp con người biết yêu thương, sẻ chia… nhằm làm nổi bật luận điểm chính :”Vai trò của việc đọc sách đối với con người”.

luan diem la gi

Cách xác định luận điểm

– Trước khi bắt đầu viết một đề tài hay chủ đề bất kỳ, người viết cần biết cách xác định các luận điểm. Có một số cách xác định luận điểm như sau:

  • Dựa vào các dữ liệu được cung cấp sẵn trong đề bài.
  • Dựa vào cách đặt các câu hỏi.
  • Dựa vào cách thức nghị luận.

Vai trò của luận điểm

– Một bài văn nghị luận nhất thiết phải có luận điểm, vai trò của luận điểm là giúp cho tác giả đạt được mục đích nghị luận.

luan diem la gi 1

Cách trình bày luận điểm

– Có một số cách để trình bày luận điểm như sau:

  • Kể chuyện gián tiếp sau đó nêu ra luận điểm.
  • Trình bày bối cảnh rồi xác định luận điểm.
  • Sử dụng phương pháp quy nạp.
  • Sử dụng phương pháp diễn dịch.

Yêu cầu của luận điểm

– Luận điểm phải đúng đắn, sáng rõ, tập trung, mới mẻ, có tính định hướng và đáp ứng nhu cầu của thực tế thì mới có sức thuyết phục với người đọc, người nghe.

– Đúng đắn là luận điểm phải phù hợp với lẽ phải được thừa nhận. Sáng rõ là luận điểm được diễn đạt chuẩn xác, không mập mờ, mâu thuẫn. Tập trung là các luận điểm trong bài đều hướng vào làm rõ vấn đề cần nghị luận. Mới mẻ tức là luận điểm không lặp lại giản đơn những điều đã biết mà phải nêu ra ý mới chưa ai đề xuất.

– Luận điểm của bài văn nghị luận còn cấn có tính định hướng nhằm giải đáp những vấn đề nhận thức và tư tưởng đặt ra trong đời sống thực tế. Việc trình bày luận điểm phải vừa đi thẳng vào vấn đề, vừa có tính nghệ thuật, hợp tình hợp lý.

Ví dụ: Từ dẫn dắt mà nêu ra luận điểm, kể một câu chuyện rồi nêu luận điểm, từ việc quy nạp hiện tượng mà nêu ra luận điểm, từ việc trình bày bối cảnh mà xác định luận điểm,…

Mong rằng những chia sẽ trên sẽ giúp cho bạn một phần nào đó trong việc học tập của mình. Xin chân thành cảm ơn bạn khi đã xem hết bài viết này. Để có thể xem thêm nhiều bài viết hơn nữa hãy truy cập vào trang: bluefone.com.vn

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply