Vật Lý

Gia tốc là gì? Công thức tính gia tốc là gì? Có những loại gia tốc nào? Ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về gia tốc trong bài viết dưới đây của ...

Lực hấp dẫn là gì? Định luật vạn vật hấp là gì? Để có thể hiểu rõ hơn về lực hấp dẫn. Ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu trong bài viết sau đây ...

Lực ly tâm là gì? Công thức tính lực ly tâm là gì? Tính chất của lực ly tâm có những gì? Ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về lực ly tâm trong ...

Lực hướng tâm là gì? Công thức tính lực hướng tâm là gì? Để có thể hiểu hơn về lực hướng tâm thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về lực hướng ...

Động năng là gì? Công thức tính động năng là gì? Độ biến thiên của động năng sẽ có những gì? Ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu về động năng trong ...

Định luật Ôm là gì? Công thức tính định luật Ôm toàn mạch là gì? Ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về định luật Ôm trong bài viết ngay sau đây ...

Lực đẩy Ác-si-mét là gì? Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét là gì? Để có thể hiểu về lực đẩy Ác-si-mét là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về lực đẩy Ác-si-mét ...

Quán tính là gì? Lực quán tính là gì? Công thức tính lực quán tính có gì? Ngay sau đây chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về quán tính trong bài viết dưới đây nhé. ...

Lực ma sát là gì? Lực ma sát sẽ có những đặc điểm gì? Được phân loại như thế nào? Vai trò của lực ma sát sẽ có những gì? Ngay sau đây chúng ta hãy cùng đi tìm ...

Hai lực cân bằng là gì? Để có thể hiểu về hai lực cân bằng là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về hai lực cân bằng trong bài viết sau đây. Xem ngay: ...

Điện trở là gì? Công thức tính điện trở là gì? Để có thể hiểu rõ hơn về điện trở hãy xem bài viết sau đây của chúng tôi và tìm hiểu về điện trở nhé. Xem ...

Áp suất là gì? Áp lực là gì? Công thức tính áp suất. Có những loại áp suất nào được áp dụng trong cuộc sống? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu sâu hơn về đại ...