[Vật lý 12] Điện từ trường là gì? Thuyết điện trường Mắc-xoen

Điện từ trường là gì? Thế nào là thuyết điện trường Mắc-xoen? Đây là một kiến thức của môn vật lý lớp 12. Vậy thì ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu về điện từ trường và thuyết điện trường Mắc-xoen này nhé.

Xem ngay:

dien-tu-truong-1

Điện từ trường là gì?

– Điện từ trường hay còn được gọi là trường điện từ hoặc trường Maxwell. Đây là khái niệm được dùng để chỉ một trong các trường của vật lý. Nó là một dạng vật chất đặc trưng sự tương tác giữa những hạt mang điện.

– Trường điện từ (điện từ trường) được tạo ra do những hạt mang điện. Đồng thời nó là trường thống nhất của điện trường và từ trường. Những đại lượng đặc trưng cho khả năng tương tác của điện từ trường là: Cường độ từ trường, cường độ điện trường, độ điện dịch, cảm ứng điện từ.

Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường

Từ trường biến thiên và điện trường xoáy

  • Điện trường có đường sức là đường cong kín gọi là điện trường xoáy.
  • Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy.

Điện trường biến thiên và từ trường

– Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường. Đường sức của từ trường bao giờ cũng khép kín.

Thuyết điện từ trường Mắc-xoen

Các giả thuyết của Mắc-xoen

+ Giả thuyết 1:

  • Mọi từ trường biến thiên theo thời gian đều sinh ra một điện trường xoáy.
  • điện trường xoáy là điện trường mà các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ.

+ Giả thuyết 2:

  • Mọi điện trường biến thiên theo thời gian đều sinh ra một từ trường biến thiên.
  • Từ trường xoáy là từ trường mà các đường cảm ứng từ bao quanh các đường sức của điện trường.

Điện từ trường

– Những nghiên cứu của Maxwell đã dẫn đến kết luận là không thể có từ trường hoạc điện trường tồn tại một cách độc lập và riêng biệt với nhau. Điện trường biến thiên nào cũng sẽ sản sinh ra từ trường biến thiên và ngược lại từ trường biến thiên nào cũng sẽ sản sinh ra điện trường biến thiên.

– Điện trường và từ trường chính là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất mang tên điện từ trường.

Thuyết điện từ Mắc-xoen

– Thuyết điện từ của Mắc-xoen là hệ thống 4 phương trình Măc-xoen nêu lên mối quan hệ giữa:

  • Định luật Gauss: Mối liên hệ giữa điện tích và điện trường (điện tích tạo ra điện trường như thế nào)
  • Sự không tồn tại của vật chất từ tích (Khác với điện trường có điện tích).
  • Định luật Ampere: Mối liên hệ giữa dòng điện và từ trường.
  • Định luật Faraday: Mối liên hệ giữa từ trường và điện trường.

– Các định luật và các phương trình này các em sẽ được học ở cấp học cao hơn.

– Thuyết điện từ lấy 4 phương trình Mắc-xoen làm hạt nhân, khẳng định sự tồn tại của một trường thống nhất đó chính là điện từ trường.

Mong rằng những chia sẽ trên sẽ giúp cho bạn một phần nào đó trong việc học tập của mình. Xin chân thành cảm ơn bạn khi đã xem hết bài viết này.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply