Cụm danh từ là gì? Cấu tạo của cụm danh từ – Cho ví dụ

Cụm danh từ là gì? Để có thể hiểu hơn về cụm danh từ ngay sau đây chúng ta hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn trong bài viết dưới đây.

Xem ngay

cum-danh-tu-la-gi

Cụm danh từ là gì?

– Cụm danh từ (còn được gọi là ngữ danh từ, nhóm danh từ, danh ngữ) là một tập hợp tự do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành (Từ ngữ phụ thuộc được gọi là phụ ngữ).

– Cụm danh từ mang ý nghĩa cụ thể hơn, chi tiết hơn và có cấu tạo phức tạp hơn danh từ.

– Cụm danh từ đảm nhiệm các nhiệm vụ ngữ pháp như: chủ ngữ, bổ nghĩa cho động từ…

Ví dụ về cụm danh từ:

  • Học sinh (danh từ) – Tất cả học sinh lớp CĐ BC3 (cụm danh từ).
  • Cái bàn (danh từ) – Những cái bàn trong lớp học (cụm danh từ).
  • Kẹo (danh từ) – Những chiếc kẹo đang có trong hộp (cụm danh từ).

Cấu tạo cụm danh từ là gì?

– Cụm danh từ thường đi trước hoặc đi sau danh từ mà nó biểu đạt. Trong cuộc sống thì cụm danh từ được dùng khá thông dụng vì nó giúp cho cách diễn đạt trở nên phong phú hơn.

Cấu tạo của những cụm danh từ gồm:

Phần phụ trước gồm hai loại: Loại chỉ đơn vị ước chừng và chỉ đơn vị chính xác.

Phần phụ sau cũng có hai loại: Nêu lên đặc điểm của sự vật và xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian.

Phần trung tâm của cụm danh từ thường gồm hai từ: Từ thứ nhất là từ trung tâm chỉ đơn vị tính toán hoặc khái quát về chủng loại. Từ thứ hai là trung tâm chỉ đối tượng được đem ra tính toán cụ thể.

Đặc điểm của cụm danh từ là gì?

– Đặc điểm của cụm danh từ là trong câu có thể đóng vai trò là chủ ngữ, vị ngữ (Khi cụm danh từ làm vị ngữ, đặt câu phải có từ “là” đứng trước) và phụ ngữ.

– Cấu tạo của cụm danh từ phức tạp hơn cấu tạo của danh từ. Nghĩa của cụm danh từ đầy đủ hơn nghĩa của danh từ. Vì thế, khi đặt câu không thể nào thiếu cụm danh từ.

cum-danh-tu-la-gi 1

Cụm danh từ gồm mấy phần?

Các dạng cấu tạo đầy đủ của cụm danh từ:

cum danh tu la gi

=> Quan hệ giữa dành từ trung tâm với các phụ ngữ đứng trước hoặc đứng sau danh từ trung tâm ấy là quan hệ chính phụ.

– Chú ý:

+ Phần trung tâm còn được gọi là: chính tố, danh từ trung tâm, danh từ chính,…

+ Phụ ngữ trước còn được gọi là: phụ tố trước, phụ ngữ trước,…

+ Phụ ngữ sau còn được gọi là: phụ tố sau, phụ ngữ sau,…

Mong rằng những chia sẽ trên sẽ giúp cho bạn một phần nào đó trong việc học tập của mình. Xin chân thành cảm ơn bạn khi đã xem hết bài viết này. Để có thể xem thêm nhiều bài viết hơn nữa hãy truy cập vào trang: bluefone.com.vn

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply